Regulamin rozgrywek

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Turniej odbędzie się w dniu 11.09.2011 na boisku hokejowym ze sztuczną nawierzchnią Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej, w Środzie Wlkp. Jest to turniej organizowany w ramach „Dni Powiatu Średzkiego”.

 2. Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do przybycia na godz. 8.30

 3. Organizatorzy sami ustalą grupy wraz z terminarzem, a przyporządkowanie drużyn pod poszczególne miejsca w grupach odbędzie się w dniu 11.09.2011 na podstawie kolejności przybycia drużyn na turniej. Obowiązywać będzie zasada: pierwsza drużyna jaka zgłosi się przed turniejem do Organizatora zostanie podstawiona pod "Drużynę A", druga pod "Drużynę B" itd.

§ 2.

 1. Organizatorem turnieju jest Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej w Środzie Wlkp. przy współpracy z Powiatem Średzkim.

 2. Odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne i przedstawicielem Organizatora jest Marek Witczak.

 

§ 3.

 1. Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, a drużyny, które zajmą miejsca 1,2,3 pamiątkowe Puchary.

 2. Przewidziane są również nagrody dla najlepszego zawodnika oraz najlepszego bramkarza (przyznaje Komisja złożona z przedstawiciela Organizatora oraz z sędziów).

 

§ 4.

 1. Skład drużyn tworzą: 5 zawodników w polu i bramkarz + rezerwowi.  Nie ma limitu ilościowego dotyczącego liczebności składu osobowego drużyny na cały turniej.

 

§ 5.

 1. Drużyny winny posiadać jednolity strój piłkarski, z oznaczonymi numerami.

 2. Kapitan drużyny powinien mieć opaskę na rękawie, wyróżniającą go od reszty zawodników.

 3. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać odpowiednie do nawierzchni obuwie piłkarskie. Brak takiego obuwia będzie skutkował niedopuszczeniem poszczególnych zawodników do gry lub usuwaniem ich z boiska. Decyzję o niedopuszczeniu lub usunięciu podejmuje przedstawiciel Organizatora lub sędziowie.

 

ZASADY GRY

 § 6.

 1. Mecze rozgrywane są na dwóch połowach boiska hokejowego ze sztuczną nawierzchnią - 2 x 6 min. Dwa mecze odbywają się jednocześnie. Przerwy między kolejnymi meczami wynoszą tylko 1-2 min. Nie ma przerwy między połowami rozgrywanych meczów.

 2. Każdy mecz prowadzi jeden sędzia. Zawodnik przekraczający przepisy gry (brutalna gra, nie sportowe zachowanie się ) będzie karany przez sędziów 1 i 3 min. wykluczeniami z gry. W ostateczności zawodnik może otrzymać karę meczu (odsunięcie od dalszego uczestnictwa w danym meczu), lub turnieju (odsunięcie od dalszego uczestnictwa w turnieju). W przypadku nałożenia kary meczu lub turnieju zawodnik schodzi z boiska, a jego drużyna gra w osłabieniu aż do zakończenia danego meczu.

 3. Zmian podczas meczu drużyny dokonują na własnej połowie boiska. Zawodnik zmieniający wchodzi na boisko dopiero po zejściu zawodnika zmienianego. Zmiany dokonywane są w systemie koszykarskim - zawodnik może w czasie meczu wielokrotnie schodzić i wchodzić na boisko.

 

SYSTEM ROZGRYWANIA MECZÓW

 § 7.

 1. I etapem turnieju są mecze rozgrywane w 4 grupach – 4 drużynowych. Z każdej grupy do fazy półfinałowej awansują 2 najlepsze zespoły w grupie. O miejscu w grupie decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Przy równej ilości punktów i takim samej ilości punktów i bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami, decyduje różnica bramek strzelonych i straconych po ostatnim meczu rozgrywanym w grupie. W przypadku niemożności wyłonienia lepszej drużyny stosując powyższe zasady o awansie/miejscu w tabeli decyduje losowanie (losowanie przeprowadza przedstawiciel Organizatora w obecności kapitanów obu zainteresowanych drużyn).

 2. W fazie finałowej drużyny grają systemem pucharowym – przegrywający odpada. W przypadku, gdy mecz zakończy się wynikiem remisowym – o tym, kto awansuje do dalszej fazy rozgrywek decydować będą rzuty karne wykonywane przez trzech zawodników każdej drużyny i później aż do skutku.

 3. Przewiduje się rozegranie meczów o poszczególne miejsca.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany ilości grup oraz ilości drużyn w grupach tuż przed rozpoczęciem turnieju. O zmianie niezwłocznie zostaną poinformowane wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju. W przypadku zmiany ilości drużyn istnieje również możliwość zmiany (tylko do momentu rozpoczęcia pierwszego meczu) długości poszczególnych meczy.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 § 9.

 1. O wszystkich sprawach spornych wynikłych podczas turnieju rozstrzyga przedstawiciel Organizatora turnieju.

 2. Organizator turnieju na skutek nieprzewidzianych okoliczności (warunki pogodowe, niestawienie się któregoś z uczestników itd) zastrzega sobie możliwość zmiany przepisów związanych z organizacją turnieju.

Organizator Turnieju    
/-/Michał Jóźwiak    

Lp.

Nazwa drużyny

Ilość meczy

Ilość punktów

Bramki

1.

Drink Team

14

33

114:37

2.

Kupiec Średzki

14

31

109:34

3.

Jager Team

14

30

73:41

4.

Brygada Banici

14

27

75:59

5.

Grak-Pak

14

16

57:77

6.

Młode Wilki

14

15

54:75

7.

Rychtyk Team

14

7

36:84

8.

FC Tropic

14

1

16:127

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej w Środzie Wlkp.
ul. Bławatkowa 37, 63-000 Środa Wlkp. 
NIP 786-159-14-95
Regon 634401231
Rachunek bankowy 47 1090 1418 0000 0001 1902 5728

E-mail: michaljozwiak@hotmail.com
www.stpn.pl
                                                                                                                                                                                                       
Telefon
: 0660 436-141 Michał Jóźwiak
Developed in conjunction with Ext-Joom.com