ZASADY GRY

przepisy gry obowiązujące w Pucharze Ligi są takie same jak w rozgrywkach Ligi ŚALHPN.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Mecze ligi rozgrywane są między drużynami składającymi się z 6 zawodników (bramkarz + 5 zawodników z pola). Każda drużyna może posiadać dowolną liczbę zawodników rezerwowych.

§ 2

Drużyny mogą składać się tylko z zawodników zgłoszonych i zaakceptowanych przez Komisję.

§ 3

Zawodnicy biorący udział w grze nie mogą posiadać na sobie nic, co może stworzyć zagrożenie zdrowia tak jego jak i zawodników drużyny przeciwnej (np. zegarek, okulary itd.). Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia i może on nie dopuścić zawodnika do gry.

§ 4

W przypadku zranień i kontuzji zawodników, osoba obsługująca zawody od strony medycznej może nie dopuścić zawodnika do kontynuowania gry.

§ 5

W rozgrywkach ligi obowiązują przepisy gry w piłkę nożną określone przez FIFA, chyba, że regulamin reguluje sprawy w inny sposób.

§ 6

Nie obowiązuje przepis o spalonym.

§ 7

W meczach ligi halowej nie ma rzutów wolnych pośrednich. Wszystkie rzuty wolne są rzutami bezpośrednimi (dotyczy również wprowadzania piłki nogą przez bramkarza) i można z nich zdobyć bramkę. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rzut wolny wykonywany jest w obrębie pola karnego drużyny przeciwko której podyktowano rzut wolny – jest to wtedy rzut wolny pośredni.

§ 8

W meczach ligi halowej niedozwolone jest wykonywanie wślizgów w momencie, gdy jest on wykonywany w odległości do 2 metrów od przeciwnika, niezależnie od tego czy wślizg był prawidłowy (według przepisów FIFA) czy nie. Przepis ten jest stosowany również do bramkarzy.

§ 9

Rzut karny strzelany jest na wprost bramki z odległości 6 metrów. W momencie wykonywania rzutu karnego wszyscy inni, poza strzelającym i bramkarzem, zawodnicy obu drużyn muszą znajdować się poza półkolistą biała linią przerywaną (9 metrów od bramki).

§ 10

Bramkarz może interweniować za pomocą rąk tylko i wyłącznie w obrębie pola karnego, które jest tożsame z polem bramkowym.

§ 11

Każde umyślne dotknięcie ręką piłki przez bramkarza poza własnym polem karnym karane jest czerwoną kartką i rzutem wolnym.

§ 12

Nieumyślne dotknięcie ręką piłki przez bramkarza poza własnym polem karnym karane jest żółtą kartką i rzutem wolnym.

§ 13

Interpretacja i zakwalifikowanie przewinienia jako umyślnego bądź nieumyślnego dotknięci piłki przez bramkarza poza własnym polem karnym należy tylko i wyłącznie do sędziego głównego zawodów.

BOISKO

§ 14

Boiskiem, na którym rozgrywane są mecze jest boisko na hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp.

§ 15

Plac gry wyznaczony jest przez linie ograniczające boisko do gry w piłkę ręczną.

§ 16

Boisko od strony okien posiada linię autową od wysokości parapetu w górę. W przypadku odbicia piłki od bocznej powierzchni parapetu gra toczy się dalej. Za piłkę autową uznaje się, więc piłkę, która dotknęła powierzchni ściany lub innej konstrukcji powyżej wysokości parapetu oraz piłkę, która dotknęła górnej (poziomej) części parapetu.

§ 17

Sufit (w skład sufitu wchodzi również konstrukcja stropu) nie jest integralną częścią boiska. Odbicie się piłki od sufitu traktowane jest wybicie piłki na aut.

§ 18

W przypadku opuszczenia przez piłkę boiska od strony okien (patrz § 16) gra wznawiana jest rzutem z autu po tej samej stronie boiska..

§ 19

Pole karne jest tożsame z polem bramkowym.

§ 20

Pole bramkowe wyznaczone jest na półkolistej, białej linii ciągłej, w odległości 6m od bramki. Pole karne jest oznaczone brązowym kolorem parkietu.

CZAS GRY

§ 21

Mecz trwa dwie połowy po 25 minut każda. Czas trwania połowy jest czasem bezwzględnym – bez wstrzymywania czasu po opuszczeniu boiska przez piłkę. Przerwa między połowami wynosi 5 minut w czasie, których obie drużyny zamieniają się stronami boiska i ławkami rezerwowych. Zakończenie poszczególnych połówek meczu następuje w momencie rozpoczęcia brzmienia sygnału dźwiękowego w postaci syreny. Wszystkie zdarzenia, które mają miejsce po rozpoczęciu sygnału dźwiękowego są traktowane jako zdarzenia po regulaminowym czasie gry.

§ 22

W przypadku dłuższej przerwy w grze na wniosek któregoś z sędziów, sędzia stolikowy może przedłużyć czas gry o określoną liczbę minut. O długości czasu, o jaki został przedłużony mecz musi zostać poinformowany któryś z zawodników każdej z drużyn.

ZMIANY ZAWODNIKÓW

§ 23

Zmiany zawodników dokonuje się w systemie powrotnym (koszykarskim). Liczba zmian jest nieograniczona.

§ 24

Istnieje możliwość zmiany jednocześnie dowolnej liczby zawodników.

§ 25

Zmiany można dokonać tylko i wyłącznie w strefie zmian (przy ławce rezerwowych danej drużyny) i zgodnie z zasadą najpierw schodzi zawodnik uczestniczący w grze, a potem wchodzi jego zmiennik.

§ 26

Zmiany zawodników można dokonywać w każdym momencie meczu i nie powodują one zatrzymania gry.

§ 27

Paragraf skreślony.

§ 28

W momencie, gdy drużyna dokona zmiany niezgodnie z przepisami (strefa zmian, ilość zawodników na boisku i inne) sędziowie mogą przerwać grę i ukarać zawodnika wchodzącego karą minutową.

WZNOWIENIE GRY

§ 29

Grę rozpoczyna się od środka, przy czym piłka może być uderzona do tyłu.

§ 30

Każdorazowo, gdy piłka jest wprowadzana do gry (aut, rzut rożny, wznowienie bramkarza, rzuty wolne itd.) zawodnicy drużyny nie rozpoczynającej gry muszą znajdować się w odległości, co najmniej 3 metrów od piłki, a sama piłka musi być wprowadzona do gry w czasie 5 sekund liczonych od momentu uzyskania realnej możliwości rozpoczęcia gry.

§ 31

Po opuszczeniu przez piłkę boiska wzdłuż linii bocznej, lub po uderzeniu w sufit, gra wznawiana jest nogą.

§ 32

Bramkarz wznawiający grę po aucie bramkowym może, poza tradycyjnym wybiciem nogą ustawionej uprzednio w obrębie 3 metrów od bramki piłki, wprowadzić piłkę na boisko także ręką.

§ 33

Grę z autu wznowić można tylko i wyłącznie z piłki stojącej na linii lub poza boiskiem. W przypadku braku możliwości wznowienia gry w wyznaczonym miejscu, miejsce wznowienia należy przesunąć zgodnie z zaleceniem sędziego.

§ 34

Bramka zdobyta bezpośrednio z rzutu autowego nie może być uznana podobnie jak bramka zdobyta z autu bramkowego, gdy piłka jest wprowadzana przez bramkarza ręką.

KARY

§ 35

  1. W trakcie zawodów sędziowie główny i stolikowy mogą nałożyć na zawodnika lub zawodników następujące kary:
  • Kartka zielona (kara minutowa mniejsza) - ukarany zawodnik opuszcza boisko i przez 2 minuty siedzi na ławce kar. Powrót na boisko może nastąpić tylko po wyrażeniu na to zgody przez sędziego stolikowego. Drużyna ukaranego zawodnika gra przez okres kary w osłabieniu.
  • Kartka żółta (kara minutowa większa) - ukarany zawodnik opuszcza boisko i przez 5 minut siedzi na ławce kar. Powrót na boisko może nastąpić tylko po wyrażeniu na to zgody przez sędziego stolikowego. Drużyna ukaranego zawodnika gra przez okres kary w osłabieniu.
  • Kartka czerwona (kara meczu) - ukarany zawodnik opuszcza boisko i nie może wystąpić więcej w danym meczu. Drużyna, której zawodnik otrzymał karę meczu gra w osłabieniu przez 5 minut, a po upływie tego czasu może wprowadzić nowego zawodnika do gry. Nowy zawodnik wkracza na boisko z ławki kar za zgodą sędziego stolikowego.

     2.W przypadku otrzymania przez tego samego zawodnika dwóch lub więcej kar jednocześnie (np. kartka zielona za faul i żółta za komentowania decyzji sędziego) to wszystkie te kary są ważne i ich konsekwencje się sumują.

§ 36

W przypadku nałożenia na zawodnika kar minutowych (mniejsza, większa i meczu) od odbywania kary nie zwalnia strata bramki lub bramek oraz zakończenie pierwszej połowy meczu (niewykorzystana część kary przechodzi na drugą połowę meczu).

§ 37

Otrzymanie dwóch kartek żółtych w jednym meczu nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem kartki czerwonej (wykluczeniem zawodnika z gry). Żółta kartka jest tylko i wyłącznie karą minutową, za którą otrzymuje się punkty karne – patrz “Regulamin Rozgrywek Średzkiej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej”.

§ 38

W przypadku otrzymania nowej kartki (kary minutowej lub kary meczu), w trakcie siedzenia na ławce kar i odbywania kary za poprzednie przewinienie, zawodnikowi obie kary się sumują.

§ 39

W przypadku otrzymania kartki (kara minutowa lub kara meczu), w trakcie przebywania na ławce rezerwowych, zawodnikowi zalicza się taka kara jako kara indywidualna (nie może zmienić zawodnika z boiska przez ilość minut jaką trwa kara lub w ogóle wejść na boisko jeśli jest to kara meczu). Drużyna nie ponosi jednak konsekwencji zbiorowej (nie schodzi żaden zawodnik z boiska) poza tym, że w klasyfikacji drużynowej punktów karnych taka kara zostaje zaliczona.

§ 40

W trakcie trwania meczu na boisku mogą znajdować się tylko i wyłącznie zawodnicy aktualnie biorący czynny udział w meczu, a zawodnicy rezerwowi (biorący bierny udział w meczu) muszą znajdować się poza boiskiem najlepiej w obrębie ławki rezerwowych. W przypadku wtargnięcia na boisko jakiegokolwiek zawodnika biernie uczestniczącego w meczu na drużynę, której jest on członkiem, zostanie automatycznie nałożona kara finansowa 200 zł. Kara ta jest niezależna od tego czy na boisko wtargnie jeden czy więcej zawodników biernie uczestniczących w meczu. Opisana tutaj kara finansowa nie wyklucza możliwości nakładania przez sędziego głównego oraz później przez Komisję Ligi osobnych kar związanych z rozgrywaniem meczu. Tym samym automatyczna kara finansowa nałożona na drużynę jest niezależna od innych, nałożonych przez sędziego głównego lub później przez Komisję Ligi, kar związanych z sytuacją na boisku i poza nim.

 

Lp.

Nazwa drużyny

Ilość meczy

Ilość punktów

Bramki

1.

Drink Team

14

33

114:37

2.

Kupiec Średzki

14

31

109:34

3.

Jager Team

14

30

73:41

4.

Brygada Banici

14

27

75:59

5.

Grak-Pak

14

16

57:77

6.

Młode Wilki

14

15

54:75

7.

Rychtyk Team

14

7

36:84

8.

FC Tropic

14

1

16:127

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Średzkie Towarzystwo Piłki Nożnej w Środzie Wlkp.
ul. Bławatkowa 37, 63-000 Środa Wlkp. 
NIP 786-159-14-95
Regon 634401231
Rachunek bankowy 47 1090 1418 0000 0001 1902 5728

E-mail: michaljozwiak@hotmail.com
www.stpn.pl
                                                                                                                                                                                                       
Telefon
: 0660 436-141 Michał Jóźwiak
Developed in conjunction with Ext-Joom.com